Pliki do druku

INSTRUKCJA WGRYWANIA PLIKÓW NA SERWER FTP

Należy utworzyć folder pod nazwą klienta na serwerze FTP i wgrać do niego przygotowany plik za pośrednictwem programu do połączeń FTP. Sposób ten służy do przesłania do zlecenia dużych plików (bez limitu wielkości). Oczywiście małe pliki również można wgrać tą metodą.
W celu skonfigurowania połączenia należy użyć poniższych danych:

Adres serwera FTP: ftp.polifax.pl

Nazwa użytkownika: polifax_ftp

Hasło: PolifaX1

Szczegółową instrukcję przesyłania plików na serwer FTP możesz pobrać - tutaj.

WAŻNE!!! Przy wpisywaniu loginu i hasła. Należy zachować odpowiednią wielkość liter.

PO WYSŁANIU PLIKÓW NA SERWER PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY, BĄDŹ E-MAILEM W CELU POINFORMOWANIA NAS, ŻE PLIKI ZOSTAŁY PRZESŁANE.

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PLIKÓW DO DRUKU

Rekomendowanym formatem plików jest CDR - pliki programu Corel Draw (do wersji X4), można również przesyłać pliki w formatach PDF, TIFF, JPG.

CDR - pliki programu Corel Draw (do wersji X4)

1. wszystkie fonty zamienione na krzywe,
2. praca nie może zawierać żadnych innych kolorów, niż z palety barw CMYK,
3. jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1,
4. tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili,
5. projekt wyśrodkowany na stronie,
6. wszystkie bitmapy umieszczone w CDR powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy, za które Polifax nie ponosi odpowiedzialności.

PDF - PrePress - zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3)

1. wszystkie fonty zamienione na krzywe,
2. jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1,
3. rozdzielczość w zależności od formatu przygotowanego pliku:
- do formatu A4 - 300dpi;
- po wyżej formatu A4 - 150dpi;
4. tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili,
5. projekt wyśrodkowany na stronie,
6. wszystkie bitmapy umieszczone w PDF powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy, za które Polifax nie ponosi odpowiedzialności.

TIFF, JPG

1. rozdzielczość w zależności od formatu przygotowanego pliku:
- do formatu A4 - 300dpi;
- po wyżej formatu A4 - 150dpi;
2. projekt zapisany w skali 1:1,
3. tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili,
4. przy projektowaniu wizytówek, ulotek, plakatów, kalendarzy należy zachować spady 3mm.

UWAGA!!!

Polifax NIE PONOSI odpowiedzialności za prace przysłane przez Klienta, które zawierają błędy wynikające z niewykonania zaleceń odgórnych.

WSZYSTKIE CZCIONKI MUSZĄ BYĆ ZAMIENIONE NA KRZYWE.

Polifax NIE PONOSI odpowiedzialności za prace, w których czcionki nie zostały wcześniej zamienione na krzywe.

Polifax NIE PONOSI odpowiedzialności za błędnie wygenerowane pliki PDF z programu Adobe Photoshop, oraz pliki błędnie wygenerowane przez programy Adobe Photoshop i Corel Draw przekonwertowane przez inne oprogramowanie np. Adobe Indesign.

Należy pamiętać, że wszelkie pliki oglądane na monitorze nie oddają w 100% pewności zachowania kolorów przy wydrukach na gotowo. Oglądane kolory zależne są od posiadanego przez danego użytkownika sprzętu komputerowego, który na ogół pokazuje kolory w barwach RGB, a przy wydruku operujemy paletą barw CMYK.

W przypadku uzyskania przez Klienta konkretnych kolorów na wydruku zaleca się przeprowadzenie próbnego wydruku.

Polifax NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.
    © POLI-FAX - Poligrafia Bydgoszcz | Wyświetleń: 869391